XU030

  • Alış

    Dün endekste paylaştığımız harmonik pattern aktif.
    Hedef olarak TP1: 117,020
    TP2: 118,204
    Takip edilebilir.