CMENT

Bu hissemizde de görünüm aynı takoz oluşumu mevcut kırılımdan sonraki hareketler çok cılız.

Sıkı takip edilirse güzel fırsatlar yaratabilir.