RYGYO

  • ALIŞ

    Kaçırmışız kırılımı ama tekrar 4,97/98 alanına geri çekilirse işlem denemesi yapılabilir.